in natura pe langa Bucuresti 1656 2208 gabi

in natura pe langa Bucuresti

                                                                               

cate doi… 2048 1962 gabi

cate doi…

                                           

vesela 960 538 gabi

vesela

dimineata 2048 1329 gabi

dimineata

si cand e aglomerata… 2048 1536 gabi

si cand e aglomerata…

cand este simpla…. 2048 1536 gabi

cand este simpla….

                                                                                                             …

cu prieteni sburatori! 1600 1066 gabi

cu prieteni sburatori!

mi se spunea JUMBO….. 2048 1448 gabi

mi se spunea JUMBO…..

IARNA 2048 1536 gabi

IARNA

La berberi…. 2048 887 gabi

La berberi….

                                                                               

Toamna in Scotia 2048 1536 gabi

Toamna in Scotia

     

COLORATA 2048 1869 gabi

COLORATA

la TARIFA 2048 1506 gabi

la TARIFA

                   

Pe deal… 2048 1536 gabi

Pe deal…